Werkwijze

WAT IS STICHTING RUTH

 

De doelstelling van Stichting Ruth is het begeleiden van mensen in het proces van het leven in de ruimste zin van het woord. Hierbij wordt gebruik gemaakt van handelingen die met het vorenstaande verband houden en daartoe bevorderlijk zijn.

 

 

WAT ZIJN DE ACTIVITEITEN

 

Ze begeleidt mensen op het gebied van psychische/sociale en fysieke problematiek waarbij het van belang is dat de mens zich in vrijheid verder kan ontwikkelen. De mens is vrij om zelf te bepalen hoe hij/zij zijn leven richting wil geven en begeleiding/het coachen kan daar een ondersteunende factor in zijn.

De begeleiding is individueel en wordt afgestemd op de [hulp]vraag van de client.

In de onderlinge samenwerking is respect en liefde een belangrijk uitgangspunt. Maar ook motivatie en eigenverantwoordelijkheid zijn voorwaarden voor een goed ontwikkelingsproces.

De begeleiding vindt plaats in de thuissituatie waarin individuele zorg geboden wordt.

De werkwijze is in eerste instantie gericht op de praktische gang van zaken met daarnaast psychosociale ondersteuning.

 

De begeleiding bestaat o.a. uit het aanbrengen van structuur in de dagelijkse activiteiten bv. het maken van een goede planning ,overzicht krijgen en behouden op het eigen functioneren. Dit kan dmv. het aanleren van psychosociale vaardigheden /praktische hulpmiddelen of inzichtgevende gesprekken.

Psycho-educatie is meer informatie geven over de gevolgen van het ziektebeeld en hoe ga ik er mee om in mijn leven.

Ook het onderhouden van contacten of samenwerken met andere instanties is vaak een probleem en daarbij kan ondersteuning gegeven worden.

Hulp bij het aanvragen van een PGB of budgetondersteuning of het aanvragen van schuldhulpverlening is mogelijk.

Contact met de aarde kan een harmoniserende ontspannende invloed hebben op de mens. Er is dan ook een mogelijkheid tot het meewerken in een moestuin.

 

Stichting Ruth zet voor het behalen van haar doelstelling mensen in die zowel op psychisch als sociaal vlak geschoold zijn en een ruime werkervaring hebben.